Alat Pengukur Kecepatan Pertumbuhan Tumbuhan

17.18 Edit This
Alat Pengukur Kecepatan Pertumbuhan Tumbuhan- Sekarang Anda sudah mengetahui yang dimaksud dengan pertumbuhan pada tanaman. Pertumbuhan merupakan pertambahan jumlah volume, panjang, massa, dan bersifat berubah-ubah. Kecepatan pertumbuhan tanaman dapat diukur dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut.
a. Mistar
Dengan menggunakan alat ini kita dapat mengetahui kecepatan pertumbuhan. Cara mengukur mula-mula kecambah diberi tanda dengan menggunakan tinta tahan air dengan jarak tertentu. Alat ini juga untuk mengetahui bagian yang mengalami pertambahan panjang paling cepat.
Menggunakan mistar untuk mengukur pertumbuhan
b. Auksanometer (Busur Tumbuh)
Cara penggunaan auksanometer adalah sebagai berikut.
1) Ikatkan tali atau benang pada ujung batang tanaman dalam pot yang sudah disiapkan. Benang tersebut diletakkan pada katrol yang ditempatkan tepat di atas tanaman.
2) Kemudian pada katrol diletakkan alat penunjuk yang dapat berputar mengikuti perputaran katrol.
3) Pada ujung benang yang lain diikatkan sebuah beban pemberat.
4) Aturlah penunjuk pada benang katrol tadi agar bergerak sepanjang busur yang telah diberi skala.
5) Amatilah selama beberapa hari busur penunjuknya dan hitunglah berapa pertambahan tinggi atau panjang batang itu.
auksanometer
auksanometer alat pengukur kecepatan pertumbuhan tumbuhan